po liceum jakie ma sie wyksztalcenie

po liceum jakie ma sie wyksztalcenie

Przyczyny Over kapitalizacji i Jak pokonać go w swojej firmie

W ciągu liter jest "Kiedy papierów wartościowych w spółce zostały wydane w nadmiarze swej władzy skapitalizowanych zarabiać". Przez kapitalizacji demoralizuje akcjonariuszom, którzy zainwestowali swoje oszczędności w zakup akcji. Oni nie zarabiają dywidendy, ponieważ firma nie zarabia wystarczająco dużo zysków być zadeklarowane jako dywidenda.http://dzieciulicy.com.pl

Stan ten może również oznaczać niedobór kapitału. Jest to niedobór kapitału, ponieważ łączna wartość nominalna akcji i obligacji wyemitowanych przekracza wartość środków trwałych. Wartość rynkowa udziałów kapitałowych w końcu spada.

Dziewięć Przyczyny Over Kapitalizacja

1.) w kwestiach akcji: ze względu na słabą planowania, Spółka emituje więcej akcji i obligacji, niż powinno. Wynika to z niskich zarobków.

2) nabycie aktywów po zawyżonych cenach: Jeżeli aktywa są kupowane po zawyżonych cenach, a wynika to z niskiej wartości księgowej. Prawdziwa wartość aktywów jest niska co prowadzi do niskiego zysku przypadającego na jedną akcję.

3.) Okres Boom: gdy spółka ta została utworzona w okresie boomu, to doświadcza niskie zarobki po okresie boomu jest skończona.

4.) W Szacowane zarobki: Na etapie promocji, promotorzy i dyrektorzy mogą się oszacować zyski spółki podnosząc tym samym większy kapitał niż wymagany. Ten nadmiar kapitału prowadzi do niższych zarobków.

5) Podjęcie liberalnej polityki dywidendy: Jeśli zostanie przyjęta, powoduje niskie zarobki w dłuższej perspektywie. Wynika to z niskiej wartości księgowej w porównaniu do rzeczywistej wartości.

6) Brak rezerw: Gdy firma nie przynosi wystarczających rezerw rezerw, wynika z ponad kapitalizacji. Dzieje się tak zwłaszcza jeśli rozprowadza całych zysków w postaci dywidendy udostępnić posiadaczom.

7.) Ciężki promocji i organizacji Wydatki: Gdy wydatki poniesione na promocję firmy, takie jak wydawanie i ubezpieczeniowych akcji wynagrodzenie promotora są bardzo wysokie w porównaniu do ich korzyści dla firmy, to skutkuje to ponad kapitalizacji.

Wpis zawdzięczamy

Wszelkie prawa zastrzeżone © http://ck-system.pl