po liceum jakie ma sie wyksztalcenie

po liceum jakie ma sie wyksztalcenie

Przyczyny Over kapitalizacji i Jak pokonać go w swojej firmie

W ciągu liter jest "Kiedy papierów wartościowych w spółce zostały wydane w nadmiarze swej władzy skapitalizowanych zarabiać". Przez kapitalizacji demoralizuje akcjonariuszom, którzy zainwestowali swoje oszczędności w zakup akcji. Oni nie zarabiają dywidendy, ponieważ firma nie zarabia wystarczająco dużo zysków być zadeklarowane jako dywidenda.

Stan ten może również oznaczać niedobór kapitału. Jest to niedobór kapitału, ponieważ łączna wartość nominalna akcji i obligacji wyemitowanych przekracza wartość środków trwałych. Wartość rynkowa udziałów kapitałowych w końcu spada.

Dziewięć Przyczyny Over Kapitalizacja

1.) w kwestiach akcji: ze względu na słabą planowania, Spółka emituje więcej akcji i obligacji, niż powinno. Wynika to z niskich zarobków.

2) nabycie aktywów po zawyżonych cenach: Jeżeli aktywa są kupowane po zawyżonych cenach, a wynika to z niskiej wartości księgowej. Prawdziwa wartość aktywów jest niska co prowadzi do niskiego zysku przypadającego na jedną akcję.

3.) Okres Boom: gdy spółka ta została utworzona w okresie boomu, to doświadcza niskie zarobki po okresie boomu jest skończona.

4.) W Szacowane zarobki: Na etapie promocji, promotorzy i dyrektorzy mogą się oszacować zyski spółki podnosząc tym samym większy kapitał niż wymagany. Ten nadmiar kapitału prowadzi do niższych zarobków.

5) Podjęcie liberalnej polityki dywidendy: Jeśli zostanie przyjęta, powoduje niskie zarobki w dłuższej perspektywie. Wynika to z niskiej wartości księgowej w porównaniu do rzeczywistej wartości.

6) Brak rezerw: Gdy firma nie przynosi wystarczających rezerw rezerw, wynika z ponad kapitalizacji. Dzieje się tak zwłaszcza jeśli rozprowadza całych zysków w postaci dywidendy udostępnić posiadaczom.

7.) Ciężki promocji i organizacji Wydatki: Gdy wydatki poniesione na promocję firmy, takie jak wydawanie i ubezpieczeniowych akcji wynagrodzenie promotora są bardzo wysokie w porównaniu do ich korzyści dla firmy, to skutkuje to ponad kapitalizacji.

Wpis zawdzięczamy

Wszelkie prawa zastrzeżone © http://ck-system.pl